A weboldal gyengénlátók számára is élvezheto verziója
 
 

Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat alapellátásának fejlesztése Aggteleken

Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat alapellátásának fejlesztése Aggteleken
Aggtelek Magyarország térképén
Naptár
< Mar 2018 >
HKSzCsPSzV
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktuális
20 % kedvezmény!

A téli szezonban jelentős kedvezmény nyújt az Aggteleki Nemzeti Park azoknak, akik ebben kevésbé forgalmas időszakban kívánják meglátogatni az ANP idegenforgalmi barlangjait!

 

A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti fejlesztési Ügynökség

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638

nfu@meh.hu • www.nfu.hu

Egyházak

Református Egyház (link)

Római Katolikus Egyház

 

Nagyboldogasszony
Római Katolikus Kápolna Aggtelek

 

 *****************************************************************************************
2017. augusztus 1. napjától új plébánosunk
Juhász János Főtisztelendő Úr.

Szükség esetén a felsőnyárádi parókián érhető el.

************************************************************************************************************************************************************
A NAGYBÖJT IDEJE ALATT MINDEN PÉNTEKEN DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT TARTUNK!  ELSŐ ALKALOMMAL 2018. FEBRUÁR 16-ÁN.
FŐTISZTELENDŐ ÚR SAJNOS NEM TUD VELÜNK LENNI.


****************************************************************************************************************************************************

 

 

Legközelebbi szentmisék:

 

   2018. március 11déli 12 órakor,

Nagyböjt 4. (Leatare) vasárnap  

 Laetare (örvendezz), Jeruzsálem!
Az egyház örömre szólít fel bennünket ezen a vasárnapon, amikor elérkeztünk a nagyböjti bűnbánati időszak feléhez. A Laetare vasárnap fő témája az öröm és a fény.

 

Március 11-ig csatlakozhatunk az idén hazánk templomaiban megtartott nagyböjti élelmiszergyűjtéshez.  A Tartós szeretet címmel meghirdetett országos gyűjtés során a templomban elhelyezhetik a felajánlásaikat.

 

  2018. március 18délután 4 órakor,

Nagyböjt 5. vasárnap  † Fekete vasárnap

 szentmise után mód nyílik a húsvéti gyónás elvégzésére!

 

  2018. március 25déli 12 órakor,

Virágvasárnap  

 Virágvasárnap ünnepli az Egyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulását, a húsvéti misztérium beteljesedésére. Az ünnepnek kettős jellege van: egyrészt a győzelem és a megdicsőülés napja, amelynek jele a győzelmi pálma, másrészt a szenvedés és a halál ünneplése is ez a nap, amelynek jele a misében a szereplő passió, vagyis szenvedéstörténet.

 

*******************************************************************************************************************************************

 

 Nagyböjt 2017

 

 Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjti készület húsvétra


Hamvazószerdán – amely idén február 14-re esik – veszi kezdetét a negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. Hamvazószerdán és a rá következő vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hinti meg vagy kereszt alakú hamujellel jelöli meg a pap, miközben hagyományosan a következőket mondja:

„Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”  vagy:
„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”

Ferenc pápa nagyböjtre írt üzenetében ekképpen fordul hozzánk: „Ismét közelít felénk az
Úr húsvétja! Hogy felkészüljünk rá, az Isteni Gondviselés a nagyböjtöt adja nekünk »évenként visszatérő gyakorlatai által«, amely jelzi és meg is valósítja a lehetőséget, hogy teljes szívvel, teljes életünkkel visszatérjünk az Úrhoz.”

„Ha több időt szánunk az imádságra, lehetőséget adunk a szívünknek, hogy felfedezze azokat a titkos hazugságokat, amelyekkel önmagunkat csapjuk be, hogy végre Istennél keressünk vigaszt.” Végül a böjt „elveszi az erőt az erőszakból, lefegyverez minket, jelentős alkalmat szolgáltat rá, hogy lélekben növekedjünk”. A böjt felráz, figyelmesebbé tesz minket Isten és a felebarátaink iránt, felkelti akaratunkat, hogy engedelmeskedjünk Istennek, aki egyedül képes betölteni éhségünket.

A negyvennapos böjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban. Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a 7. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet tesz ki. A 9. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük, és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A kérés mögött persze az a mélyebb meggyőződés áll, hogy a böjt révén az áldozatvállalás lelkülete segíti a hívő embert abban, hogy az igazi Áldozattal, Jézus Krisztussal tudjon jobban lelkileg egyesülni.

A szent negyven napnak két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt és elsősorban ez a keresztségre való előkészítésnek és az arról való megemlékezésnek, másrészt pedig a töredelemnek az ideje. A nagyböjti lelkület jellemzői: a külső élet visszaszorítása, magunkba szállás; bűnbánat, életünk jobbítására való szándék; az Egyház liturgiájával egyesülve a nagyböjti fegyelem fölajánlása.

A nagyböjt liturgikus színe a viola, amely a bűnbánatot jelképezi.
A hamuval való megszórás egykor csak a nyilvános bűnbánók szertartása volt. A 12. századtól az egyházi szertartás része lett, a hamu jelképezi a bűnbánatot a megtérésre, és persze magát az elmúlást.
A visszafogottságot jelképezi az is, hogy a templomot a nagyböjti időszakban nem díszíti virág.
Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.

Forrás: Magyar Kurír

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

***************************************************************************************************************************************************************************************

KÉPEK KÁPOLNÁNK ÉLETÉBŐL

 

 

 2017. augusztus 27. 

Évközi 21. vasárnap  
Hálaadás, betakarítási ünnep.

 

 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************

NAGYBOLDOGASSZONY, SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 

 

2017. augusztus 13 -án tartottuk KÁPOLNÁNK BÚCSÚ ÜNNEPÉT!
A kápolnát 1953. november 23-án a Szűzanya tiszteletére szentelték fel.


 

Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne és általa. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a közbenjárás.

(Kis misekönyv)

Magnificat

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.


Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

*********************************************************************************************************************************************

Vendégünk volt a Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia Családközi tábora 2017. 07. 22-én. Szentmisét végzett Czap Zsolt esperes.

 

 Jézus és a gyerekek.

Gyerekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor a tanítványok észrevették, elutasították őket. Jézus azonban odahívta őket. „Hagyjátok – mondta -, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.” (Lukács 18:15-17.)

 

********************************************************************************************************************

KÉPEK

*******************************************************************************************************

Karácsony 2015.

 

 

 

Kápolnánk az Egri Főegyházmegye támogatásával felújításra került. 

Katona József segédpüspök 

Egri Főegyházmegye képviseletében megszentelte kápolnánkat

2015. október 11. napján.

Köszönjük! 

 

Fotók a szentelésről

 

 

 

2015. augusztus 23. napján tartott terményszentelés és hálaadás

Piros pünkösd - 2015

 

A goblein képet felajánlotta: Vass Elemér

Készítette:  † Vassné Ferenczi Ibolya és Hercsikné Vass Magdolna 

Köszönjük!

 

2014. augusztus 24. napján tartott teményszentelés és hálaadás

 

 

2014. június 9-én tartott keresztszenteléssel egybekötött ökomenikus istentisztelet pillanatai

 

Minden jog fenntartva - Copyright - www.intermap.hu
A honlap az AROP projekt keretében készült
Apycom jQuery Menus